Με όραμα και μέθοδο προσφέρουμε:

  • αυστηρά 6 μελή ομοιογενή τμήματα που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ομάδας
  • εξατομικευμένη διαδικασία υποστήριξης του μαθητή μέσα από προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας που αποτελούν την επιτομή της φροντίδας μας και συντελούν στην άμεση βελτίωσή του
  • διαρκή επικοινωνία με τους γονείς που στοχεύει τόσο στην ψυχολογική υποστήριξη του υποψηφίου όσο και στην αντικειμενική ενημέρωση του γονέα για την πορεία του μαθητή
  • δωρεάν φροντιστηριακά βοηθήματα τα οποία διαρκώς ανανεώνονται και εξασφαλίζουν στο μαθητή την άριστη γνώση της ύλης σε κάθε μάθημα 
  • προκαθορισμένα τρίωρα διαγωνίσματα που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εξοικειώνουν το μαθητή με την εξεταστική διαδικασία, ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  • άριστο επιτελείο καθηγητών και διευθυντές σπουδών που συντονίζουν τα προγράμματα διδασκαλίας, ώστε η ύλη με στρατηγική και μεθοδικότητα, να καλύπτεται  έγκαιρα και να γίνεται απόλυτα κατανοητή από το μαθητή

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου