ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Δημιουργούνται 4 ομάδες Προσανατολισμού με ένα επιστημονικό Πεδίο ανά ομάδα και ο υποψήφιος επιλέγει μόνο ένα Πεδίο και όχι δυο, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Τα Επιστημονικά Πεδία είναι:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών με εξεταστέα μαθήματα Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Κοινωνιολογία.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με εξεταστέα μαθήματα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Υγείας και Ζωής με εξεταστέα μαθήματα Βιολογία, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική; με εξεταστέα μαθήματα Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

2. Οι Πανελλαδικές διεξάγονται σε 4 μαθήματα ανά ομάδα και έχουν όλα την ίδια βαρύτητα. Η εξεταστέα ύλη σε κάθε μάθημα αυξάνεται σημαντικά.

3. Ο βαθμός του Απολυτηρίου δεν προσμετράται για την εισαγωγή των υποψηφίων για το έτος 2019-2020.

4. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων (ξένη γλώσσα, σχέδιο, ΤΕΦΑΑ κ.λ.π) θα γίνεται μόνο με Πανελλαδικές Εξετάσεις για όλους.

 
 

 
 

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου

 
 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!