Ειρήνη Φλωροπούλου Λιάβαρη

Ειρήνη Φλωρ. Λιάβαρη

Διεύθυνση Φροντιστηρίου

Παναγιώτης Κούσης

Παναγιώτης Κούσης

Διεύθυνση Φροντιστηρίου

Αχιλλέας Λιάβαρης

Αχιλλέας Λιάβαρης

Διεύθυνση ΦροντιστηρίουΜ. Ευαγγέλου

Διεύθυνση Φροντιστηρίου


Α. Λιάβαρη

Διεύθυνση Φροντιστηρίου


Μ. Χατζητσομπάνη

Διεύθυνση Φροντιστηρίου


Πίνακας Διδασκόντων ανα μάθημα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ

 • ΛΙΑΒΑΡΗ Α.
 • ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΗ Μ. 
 • ΧΑΝΙΩΤΗ Ν.

 • ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μ.
 • ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗ Κ.
 • ΠΟΥΛΑΚΟΥ Μ.
 • ΣΤΕΦΟΥ Ε.
 • ΧΑΝΙΩΤΗ Ν.
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μ.
 • ΠΟΥΛΑΚΟΥ Μ.
ΛΑΤΙΝΙΚΑΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • ΛΙΑΒΑΡΗ Α.
 • ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΗ Μ.
 • ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ Φ.
 • ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.
 • ΚΟΥΣΗΣ Π.
 • ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ Ε.
 • ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.
     
     

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου