Με όραμα και μέθοδο προσφέρουμε

Διεύθυνση σπουδών
Ευαγγέλου Μαρία
Κούσης Παναγιώτης
Λιάβαρης Αχιλλέας
Φλωροπούλου Ειρήνη
Χατζητσομπάνη Μαργαρίτα

Οι εκδόσεις μας

Εκδόσεις Βιβλίων Φλωρόπουλου