• Ο μαθητής που γράφεται στο φροντιστήριο οφείλει να συμμορφώνεται με το πρόγραμμα διδασκαλίας και να παρακολουθεί αδιάλειπτα όλα τα μαθήματα.
  • Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στον προθάλαμο 5 λεπτά πριν χτυπήσει το κουδούνι για την είσοδο στην αίθουσα. Μαθητής που δεν προσέρχεται έγκαιρα δεν γίνεται δεκτός στο μάθημα.
  • Οι μαθητές πρέπει να διατηρούν τους χώρους διδασκαλίας καθαρούς και να μην προκαλούν ζημιές στο κτίριο.
  • Το φροντιστήριο ελέγχει την παρουσία των μαθητών στα μαθήματα και ενημερώνει τους γονείς για τις απουσίες τους.
  • Η διεύθυνση του φροντιστηρίου έχει το δικαίωμα να διαγράφει οριστικά μαθητή για μη ευπρεπή συμπεριφορά στους συμμαθητές του ή στους καθηγητές του, είτε κατά την ώρα διδασκαλίας είτε στα διαλείμματα.
  • Η διεύθυνση του φροντιστηρίου παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών και ενημερώνει τους γονείς σχετικά με την βαθμολογική τους εξέλιξη.
  • Οι γραπτές δοκιμασίες που προγραμματίζονται από το φροντιστήριο είναι υποχρεωτικές για κάθε μαθητή.
  • Η καταβολή των διδάκτρων της χειμερινής περιόδου γίνεται από την 1η μέχρι την 5η κάθε μήνα.
  • Κάθε σπουδαστής που γράφεται μέχρι της 9 του μήνα πληρώνει όλη την μηνιαία δόση. Αν η εγγραφή γίνει μεταξύ 10ης και 19ης πληρώνει το 2/3 και μετά την 20η το 1/3 της μηνιαίας δόσης. Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται.
  • Οι μέρες αργίας του φροντιστηρίου είναι αυτές που ισχύουν και για τα Δημόσια Σχολεία. Οι διακοπές των Χριστουγέννων διαρκούν από 24/12 μέχρι 3/1 και του Πάσχα από την Μ. Πέμπτη μέχρι την Τρίτη του Πάσχα.