Ειρήνη Φλωροπούλου Λιάβαρη

Ειρήνη Φλωροπ. Λιάβαρη

Διεύθυνση Φροντιστηρίου

Παναγιώτης Κούσης

Παναγιώτης Κούσης

Διεύθυνση Φροντιστηρίου

Αχιλλέας Λιάβαρης

Αχιλλέας Λιάβαρης

Διεύθυνση Φροντιστηρίου


Πίνακας Διδασκόντων ανα μάθημα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΦΥΣΙΚΗ
 • ΚΟΥΣΗΣ Π. 
 • ΜΠΑΚΑΣ Ν.
 • ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ Ι. 
 • ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ Ε. 
 • ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 
 • ΦΩΤΟΥ Φ.
 • ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μ.
 • ΠΟΥΛΑΚΟΥ Μ.
 • ΧΑΝΙΩΤΗ Ν.

 • ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
 • ΗΜΕΛΛΟΣ Μ.
 • ΚΟΥΣΗΣ Ι.
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ. ΘΕΩΡΙΑΣΒΙΟΛΟΓΙΑΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ.
 • ΛΙΑΒΑΡΗΣ Α.
 • ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
 • ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ Φ.
 • ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
 • ΜΠΑΚΑΣ Ν.